Hotline

Hotline : 1900 6419 - 098 806 9074

Tuyển dụng

Trang tuyển dụng BUCA

BUCA - CÙNG CHIA SẺ

TUYỂN DỤNG 1 THIẾT KẾ ĐỒ HỌA UI/UX

1

Hà Nội

4/25/2017

Hết hạn: 5/15/2017

TUYỂN DỤNG 1 THIẾT KẾ ĐỒ HỌA NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

1

Hà Nội

4/25/2017

Hết hạn: 5/15/2017

TUYỂN DỤNG 5 LẬP TRÌNH VIÊN Web (.NET, MVC, ASP.NET) MỨC LƯƠNG LÊN ĐẾN 30 TRIỆU

5

Hà Nội

5/22/2017

Hết hạn: 6/15/2017

TUYỂN DỤNG 5 LẬP TRÌNH VIÊN WinForm (C#, .NET) MỨC LƯƠNG LÊN ĐẾN 30 TRIỆU

5

Hà Nội

5/22/2017

Hết hạn: 6/15/2017

Phòng dịch vụ khách hàng tuyển dụng

3

Hà Nội

4/25/2017

Hết hạn: 5/15/2017

Tuyển dụng 10 lập trình viên .Net

10

Hà Nội

4/11/2017

Hết hạn: 4/30/2017

Nhân viên Tư vấn và Chăm sóc khách hàng

3

Hà Nội.

3/21/2017

Hết hạn: 3/31/2017

Nhân viên thiết kế đồ họa

3

Hà Nội

4/21/2017

Hết hạn: 5/15/2017

Nhân viên Tư vấn & Kinh doanh phần mềm.

5

Hà Nội , Hồ Chí Minh

4/21/2017

Hết hạn: 5/15/2017

ĐĂNG KÍ NHẬN TIN