Hotline

Hotline : 1900 6419 - 098 806 9074

Tuyển dụng

Trang tuyển dụng BUCA

BUCA - CÙNG CHIA SẺ

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN MARKETING ONLINE

2

Hà Nội

9/25/2017

Hết hạn: 10/30/2017

TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH TESTER

3

Hà Nội

9/14/2017

Hết hạn: 10/15/2017

TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

1

Hà Nội

1/3/2019

Hết hạn: 1/31/2018

TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG MARKETING

1

Hà Nội

4/18/2018

Hết hạn: 5/15/2018

TUYỂN DỤNG TRƯỞNG NHÓM BÁN HÀNG

2

Hà Nội

8/14/2017

Hết hạn: 9/15/2017

TUYỂN DUNG 05 IT BUSINESS ANALYST

5

Hà Nội

11/8/2018

Hết hạn: 11/30/2018

TUYỂN DỤNG 10 .NET DEVELOPER

10

Hà Nội

8/14/2017

Hết hạn: 9/15/2017

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KIỂM THỬ (TESTER)

3

Hà Nội

8/15/2018

Hết hạn: 9/10/2018

TUYỂN DỤNG 1 THIẾT KẾ ĐỒ HỌA UI/UX

1

Hà Nội

4/25/2017

Hết hạn: 5/15/2017

ĐĂNG KÍ NHẬN TIN