Hotline

Hotline : 1900 6419 - 098 806 9074

Tuyển dụng

Trang tuyển dụng BUCA

BUCA - CÙNG CHIA SẺ

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KIỂM THỬ (TESTER)

3

Hà Nội

8/15/2018

Hết hạn: 9/10/2018

TUYỂN DỤNG 07 NHÂN VIÊN KINH DOANH

7

Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

8/15/2018

Hết hạn: 8/30/2018

TUYỂN DỤNG GẤP 10 .NET DEVELOPER MỨC LƯƠNG LÊN ĐẾN $800

10

Hà Nội

5/14/2018

Hết hạn: 6/30/2018

TUYỂN DỤNG 05. NHÂN VIÊN KINH DOANH

5

Hà Nội; Thành phố Hồ Chí Minh

6/26/2018

Hết hạn: 6/30/2018

TUYỂN DỤNG 01. CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ

1

Hà Nội

4/18/2018

Hết hạn: 5/15/2018

TUYỂN DỤNG 02. THỰC TẬP SINH TESTER

2

Hà Nội

5/22/2018

Hết hạn: 6/30/2018

TUYỂN DỤNG 10 .NET FRESHER

10

Hà Nội

5/22/2018

Hết hạn: 6/30/2018

TUYỂN DỤNG 02 .NET DEVELOPER

2

Hà Nội

4/17/2018

Hết hạn: 5/15/2018

TUYỂN DUNG 02 IT BUSINESS ANALYST

2

Hà Nội

5/22/2018

Hết hạn: 6/30/2018

ĐĂNG KÍ NHẬN TIN