Hotline

Hotline : 1900 6419 - 098 806 9074

Tuyển dụng

Trang tuyển dụng BUCA

BUCA - CÙNG CHIA SẺ

TUYỂN DỤNG 05. NHÂN VIÊN KINH DOANH

5

Hà Nội; Thành phố Hồ Chí Minh

4/18/2018

Hết hạn: 5/15/2018

TUYỂN DỤNG 01. CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ

1

Hà Nội

4/18/2018

Hết hạn: 5/15/2018

TUYỂN DỤNG 02. THỰC TẬP SINH TESTER

2

Hà Nội

4/18/2018

Hết hạn: 5/15/2018

TUYỂN DỤNG 10 .NET FRESHER

10

Hà Nội

4/17/2018

Hết hạn: 5/15/2018

TUYỂN DỤNG 02 .NET DEVELOPER

2

Hà Nội

4/17/2018

Hết hạn: 5/15/2018

TUYỂN DUNG 02 IT BUSINESS ANALYST

2

Hà Nội

4/17/2018

Hết hạn: 5/15/2018

TUYỂN DỤNG MOBILE ANDROID

1

Hà Nội

4/21/2018

Hết hạn: 5/15/2017

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN MARKETING ONLINE

2

Hà Nội

9/25/2017

Hết hạn: 10/30/2017

TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH TESTER

3

Hà Nội

9/14/2017

Hết hạn: 10/15/2017

ĐĂNG KÍ NHẬN TIN