Xin chúc mừng những CBNV sau đây đạt danh hiệu NHÂN VIÊN TIÊU BIỂU T6/2019 vì đã có sự cố gắng và thành tích tốt trong công việc!

Xin chúc mừng những cán bộ nhân viên sau đây đạt danh hiệu NHÂN VIÊN TIÊU BIỂU T6/2019 vì đã có sự cố gắng và thành tích tốt trong công việc!

1. PHUONG DTT – HC

2. KIEU HT – SALES

3. TAN TD – SALES

4. LY TD – CC

Một lần nữa cảm ơn sự cố gắng và nỗ lực của các bạn. Chúc các bạn sức khỏe, niềm tin và nội lực để cống hiến, phấn đấu, đồng hành cùng BuCA JSC trên những chặng đường tiếp theo nhé!

Share Us :