Góc vinh danh tiếp tục gọi tên những CBNV tiêu biểu đạt thành tích tốt trong tháng 5/2019!

Góc vinh danh tiếp tục gọi tên những CBNV tiêu biểu đạt thành tích tốt trong tháng 5/2019!
Xin gửi lời chúc mừng tới: 
- HungTT - Sales A2
- MinhTD – PM

Chúc các bạn sức khỏe! Hãy luôn cố gắng và bứt phá tốc độ để tiếp tục đạt được những thành tích xuất sắc trong thời gian tới nhé!Share Us :