Danh hiệu CÁN BỘ NHÂN VIÊN TIÊU BIỂU T4/2019 đã gọi tên những cá nhân sau đây.

Xin chúc mừng những CBNV sau đây đã đạt thành tích tốt trong công việc và đạt danh hiệu NHÂN VIÊN TIÊU BIỂU T4/2019!

  1. HoanMT – Sales A2
  2. DuyenNK – SDC
  3. BinhDT – SDC
  4. DuongDA – HC&NS
  5. HungNT – CC

Cảm ơn sự cố gắng và nỗ lực của các bạn. Chúc các bạn sức khỏe, niềm tin và nội lực để cống hiến, phấn đấu, đồng hành cùng BuCA JSC trên những chặng đường tiếp theo nhé! 

Share Us :