BP - Từ ngày 13 đến 24-11, Công ty cổ phần BuCA (trụ sở chính tại Hà Nội) phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai phần mềm an sinh xã hội.

Khóa triển khai có sự tham gia của 138 đơn vị trong toàn tỉnh, gồm: 111 xã, phường, thị trấn; 11 phòng, ban lao động - thương binh và xã hội; 13 trung tâm giáo dục thường xuyên huyện, thị xã; các trường cao đẳng, trung cấp nghề và doanh nghiệp có liên kết đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh.

Các học viên tham gia lớp tập huấn từ ngày 13 đến 24-11

Hệ thống an sinh xã hội là một giải pháp công nghệ thông tin được xây dựng trên nền tảng điện toán đám mây với nhiều phân hệ thành phần: Phân hệ lao động việc làm quản lý 2 cơ sở dữ liệu thành phần cung và cầu lao động; Phân hệ quản lý dạy nghề là hệ thống quản lý dữ liệu dạy nghề trên toàn tỉnh, đảm bảo việc cung cấp đầy đủ thông tin trên địa bàn như: số cơ sở dạy nghề, học sinh - sinh viên học nghề, lĩnh vực ngành nghề được đào tạo trên địa bàn...; Phân hệ quản lý trẻ em nhằm quản lý và cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến trẻ em thuộc địa bàn xã và không thuộc địa bàn xã, lập quy trình tiếp nhận trẻ em nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt để có kế hoạch can thiệp kịp thời, hỗ trợ và lập quy trình lựa chọn hình thức chăm sóc thay thế cho trẻ em; Cổng thông tin điện tử và dịch vụ An sinh xã hội nhằm cung cấp, cập nhật thông tin, các hoạt động, sự kiện...

Hệ thống phần mềm có tính năng thiết lập thông tin về an sinh xã hội thống nhất trên phạm vi toàn quốc; kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành và thúc đẩy chia sẻ thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước về an sinh xã hội; hỗ trợ người dân, tổ chức dễ dàng đăng ký, tham gia, tiếp cận các dịch vụ, chính sách và khai thác thông tin về an sinh xã hội...

Theo Báo Bình Phước


Share Us :