Hotline

Hotline : 1900 6419 - 098 806 9074

Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế QĐ48/2006/QĐ-BTC.

07/09/2016 16:19:43

Theo đó, Thông tư 133/2016/TT-BTC có nhiều điểm mới đáng chú ý về chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa như sau:
- Đổi mới cách tiếp cận chính sách.
- Đề cao tính khả thi áp dụng trong thực tế doanh nghiệp.
- Tách biệt kế toán và thuế, hướng đến phục vụ nhu cầu quản trị, điều hành doanh nghiệp.
- Kế toán không phải là câu chuyện Nợ - Có, cần tách biệt kỹ thuật ghi chép trên sổ kế toán và kỹ thuật trình bày báo cáo tài chính.
- Coi trọng bản chất hơn hình thức và tên gọi giao dịch.
- Tiếp cận gần hơn thông lệ và chuẩn mực quốc tế.
Ngoài ra, Thông tư 133/2016/TT-BTC (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017) còn có nhiều nội dung thay đổi về mặt nội hàm khác.

Download Thông tư 133/2016/TT-BTC tại đây.

hanhchinh

Duy Khoa

ĐĂNG KÍ NHẬN TIN