BP - Trong năm ngày (15 đến 20-8), Sở GD-ĐT phối hợp với Công ty cổ phần BuCA triển khai dự án trang bị phần mềm hỗ trợ báo cáo tự đánh giá chất lượng giáo dục cho các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Khóa tâp huấn lần này có sự tham gia của 300 học viên là quản lý và giáo viên các trường học trong toàn tỉnh.

Các học viên tham gia khóa tập huấn

Phần mềm được tổ chức thành 3 cấp gồm tiểu học, THCS, THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên; cấp phòng và cấp sở. Phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục là công cụ hỗ trợ trong công tác tự đánh giá thực trạng các cơ sở giáo dục thông qua các tiêu chuẩn như tổ chức và quản lý trường học, giáo viên, nhân viên, học sinh, kết quả học tập, cơ sở vật chất, trang thiết bị; cập nhật thông tin học sinh các khối lớp, kết quả kiểm tra định kỳ theo từng năm học; tự động tổng hợp số liệu lên cấp trên nhanh chóng qua internet... Phần mềm cũng giúp sở và các phòng GD-ĐT dễ dàng tổng hợp kết quả tự đánh giá của các trường học, tiêu chí đánh giá và thống kê các số liệu.

Share Us :