BPO - Từ ngày 20-7 đến 13-8, Công ty cổ phần BuCA kết hợp với Sở Giáo dục - Đào tạo Bình Phước tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm hoạch định nguồn lực nhà trường SRP cho các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh. Lớp tập huấn có sự tham dự của đại diện 21 trường học.

Phần mềm hoạch định nguồn lực nhà trường SRP hỗ trợ 90% khối lượng công việc của nhà trường, giúp giải quyết công việc nhanh chóng, chính xác và kịp thời. SRP được chia thành các phân hệ quản lý học sinh, quản lý cán bộ, quản lý ngân hàng đề thi, quản lý thiết bị, thư viện điện tử, quản lý SMS, thi trực tuyến. Các phần mềm được ứng dụng nhằm hỗ trợ giáo viên trong việc quản lý quá trình học tập, rèn luyện của học sinh, giúp phụ huynh nắm bắt và kiểm soát được tình hình học tập của con em mình. Phân hệ thư viện điện tử hỗ trợ học sinh, giáo viên trong việc tìm kiếm sách giáo khoa, sách tham khảo phục vụ cho quá trình giảng dạy và học tập. Hệ thống ngân hàng câu hỏi, đề thi đa dạng, thi trực tuyến giúp học sinh thường xuyên rèn luyện kỹ năng, khả năng tư duy, nâng cao kiến thức...

Học viên được hướng dẫn chi tiết thực hành từng tính năng của phần mềm để ứng dụng vào quản lý giảng dạy

Mục tiêu phát triển phần mềm theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tăng cường hiệu quả quản lý, chuyên môn nghiệp vụ, điều hành của nhà trường và các cơ sở đào tạo.

(Theo Báo Bình Phước)


Share Us :