Hotline

Hotline : 1900 6419 - 098 806 9074

Tập huấn nâng cấp phần mềm kế toán Hành chính sự nghiệp a-Bigtime tại Quảng Xương, Thanh Hóa.

28/08/2018 00:00:00

Ngày 21/08/2018, phòng Tài chính kế hoạch huyện Quảng Xương, Thanh Hóa đã phối hợp với Công ty Cổ phần BuCA tổ chức khóa tập huấn nâng cấp phần mềm kế toán Hành chính sự nghiệp a-Bigtime với sự tham gia của 31 học viên là kế toán đến từ 31 đơn vị trực thuộc trên địa bàn huyện.

Khóa tập huấn nâng cấp phần mềm a-Bigtime tại Quảng Xương

Phần mềm kế toán Hành chính sự nghiệp là công cụ hữu hiệu cho các đơn vị hành chính, thực hiện chức năng quản lý tài chính từ khâu nhận dự toán, theo dõi tình hình thu chi kinh phí và quyết toán ngân sách Nhà nước một cách tổng thể - đồng bộ - xuyên suốt trên phạm vi toàn tỉnh/ngành/địa phương. Với hệ thống tích hợp đầy đủ các phân hệ kế toán, bao gồm: Quản lý ngân sách, quản lý tiền mặt tại quỹ, quản lý tiền gửi ngân hàng, kho bạc, quản lý tiền lương, quản lý vật tư, công cụ dụng cụ, quản lý tài sản…

Tại buổi tập huấn, học viên tại các đơn vị có cơ hội bổ sung thêm các thông tin của quy định pháp luật hiện hành về quản lý tài sản công và những tiện ích mới mà phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp a-Bigtime mang lại sau khi được nâng cấp, cập nhật đáp ứng nhu cầu nghiệp vụ đã được thay đổi theo Thông tư 107/2017/TT-BTC.

Sau khóa tập huấn, 100% các đơn vị đều hài lòng và thấy rõ những tiện ích thiết thực khi ứng dụng phần mềm a-Bigtime của BuCA trong công việc.

Trong thời gian tới, BuCA sẽ tiếp tục tổ chức thêm nhiều khóa đào tạo tập huấn phần mềm kế toán Hành chính sự nghiệp tới các tỉnh/ngành/địa phương, giúp cho các đơn vị yên tâm, chuẩn hóa và tiết kiệm nguồn lực trong công tác cũng như phục vụ tốt công tác quản lý trên địa bàn.

Lan Anh

Duy Khoa

ĐĂNG KÍ NHẬN TIN