Ngày 27/03/2019, Công ty Cổ phần BUCA đã chính thức ra mắt ứng dụng mobile cho phần mềm Hệ thống An sinh xã hội. Theo đó khách hàng sẽ dễ dàng quản lý, tra cứu, thống kê báo cáo mọi lúc mọi nơi chỉ với chiếc điện thoại thông minh và có kết nối internet.

Ngày 27/03/2019, Công ty Cổ phần BUCA đã chính thức ra mắt ứng dụng mobile cho phần mềm Hệ thống An sinh xã hội. Theo đó khách hàng sẽ dễ dàng quản lý, tra cứu, thống kê báo cáo mọi lúc mọi nơi chỉ với chiếc điện thoại thông minh và có kết nối internet.

Hệ thống An Sinh Xã Hội là một giải pháp tổng thể, quản lý đầy đủ các nghiệp vụ của ngành Lao Động Thương Binh Xã Hội, hỗ trợ đầy đủ báo cáo đầu ra theo thông tư của bộ LĐTB&XH. Hệ thống cơ sở dữ liệu lớn (Big Data) hỗ trợ thống kê phân tích dự đoán xu hướng ngành. 

Hệ thống phần mềm này có tính năng thiết lập thông tin về an sinh xã hội thống nhất trên phạm vi toàn quốc; kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành và thúc đẩy chia sẻ thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước về an sinh xã hội; hỗ trợ người dân, tổ chức dễ dàng đăng ký, tham gia, tiếp cận các dịch vụ, chính sách và khai thác thông tin về an sinh xã hội...

Với việc khai thác tính ưu việt của công nghệ điện toán đám mây, hệ thống An sinh xã hội được thiết kế thành một ứng dụng di động, mọi thông tin đều được tiếp cận một cách đơn giản và dễ dàng nhất trên chiếc điện thoại thông minh mà khách hàng sử dụng. 

Để sử dụng, khách hàng chỉ cần tải ứng dụng An sinh xã hội tại một trong 2 đường link sau:

https://itunes.apple.com/us/app/id1457658182

Ứng dụng An sinh xã hội trên mobile có những ưu điểm vượt trội giúp khách hàng dễ dàng quản lý, tra cứu, thống kê báo cáo mọi lúc mọi nơi

  • Đáp ứng nhu cầu của mọi đối tượng sử dụng
  • Dữ liệu được đồng bộ và xuyên suốt
  • Có tính cá nhân hóa cao hơn
  • Dễ dàng gửi thông báo đến người dùng
  • Tối ưu hóa giao diện cho người dùng


Share Us :