Hotline

Hotline : 1900 6419 - 098 806 9074

NHƯ THANH TRIỂN KHAI PHẦN MỀM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC.

27/01/2018 00:00:00

Ngày 26/01, Công ty Cổ Phần BuCA đã phối hợp cùng Phòng Giáo dục huyện Như Thanh tỉnh Thanh Hóa triển khai thành công phần mềm Kiểm Định Chất Lượng Giáo Dục cho các đơn vị trường học trên địa bàn huyện. 

Giảng viên BuCA đang hướng dẫn học viên sử dụng phần mềm

Thực hiện kế hoạch đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác quản lý trường học theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Như Thanh đã phối hợp cùng Công ty Cổ phần BuCA triển khai phần mềm Kiểm Định Chất Lượng Giáo Dục trên toàn huyện giúp thống nhất và tăng cường hiệu quả công tác quản lý, đánh giá chất lượng giáo dục trong các trường học.

 

Phần mềm “Kiểm định chất lượng giáo dục” là phân hệ chính trong phần mềm “Hoạch định nguồn lực nhà trường – SRP”, với nhiều tính năng nổi bật hỗ trợ mọi đơn vị trường học và các cấp quản lý  một cách toàn diện và hiệu quả trong công tác kiểm định, theo dõi và đánh giá chất lượng giáo dục.

 

a, Cấp cơ sở giáo dục

-          Trường Mầm Non, Trường Tiểu Học, THCS, THPT

-          Phân quyền tài khoản theo đối tượng sử dụng.

-          Xác minh tính phù hợp trong việc sử dụng minh chứng.

-          Thống kê, theo dõi các tiêu chí đạt, chưa đạt.

-          Lập báo cáo tự đánh giá.

-          Tự động tổng hợp số liệu lên cấp trên và nhận kết quả.

-          Theo dõi tiến độ thực hiện cải tiến chất lượng giáo dục.

 

b, Cấp phòng Giáo dục và Đào Tạo

-          Xem nội dung, thực hiện hỗ trợ, hiệu chỉnh báo cáo tự đánh giá cho các đơn vị cơ sở.

-          Tổng hợp kết quả tự đánh giá của các cơ sở GD.

-          Thống kê số liệu học sinh, kết quả kiểm tra theo từng kỳ và toàn năm học.

 

c, Cấp sở Giáo dục và Đào Tạo                                                 

-          Lấy dữ liệu từ cấp Phòng và các đơn vị cơ sở.

-          Lập các biểu mẫu đánh giá ngoài.

-          Quản lý nội dung đánh giá theo từng cấp học và từng năm học.    

-          Cập nhật, hiệu chỉnh nội dung các tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá.

-          Tổng hợp kết quả tự đánh giá của các cơ sở GD trong toàn ngành.

-          Thống kê các tiêu chí, tiêu chuẩn đạt, chưa đạt trong toàn ngành.

 

BuCA tin tưởng việc triển khai phần mềm Kiểm định chất lượng giáo dục sẽ làm tăng sự tự chủ về quản lý chất lượng giáo dục cho các nhà trường. Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục sẽ là cơ sở để các cấp chính quyền, cơ quan quản lý giáo dục và xã hội thực hiện việc giám sát, hỗ trợ nhà trường duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục.

Hồng Phạm

Duy Khoa

ĐĂNG KÍ NHẬN TIN