Hotline

Hotline : 1900 6419 - 098 806 9074

Nghị định 122/2015/NĐ-CP về mức lương tối thiểu vùng năm 2016.

21/11/2015 09:18:17

Vùng I: 3.500.000 đồng/tháng (tăng 400.000 đồng so với năm 2015)
Vùng II: 3.100.000 đồng/tháng (tăng 350.000 đồng so với năm 2015)
Vùng III: 2.700.000 đồng/tháng ( tăng 300.000 đồng so với năm 2015)
Vùng IV: 2.400.000 đồng/tháng (tăng 250.000 đồng so với năm 2015)
Địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng từ ngày 01/01/2016 được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.
Nghị định 122/2015/NĐ-CP thay thế Nghị định 103/2015/NĐ-CP.

muc luong toi thieu vung 2016

Mức lương tối thiểu vùng trên là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương, trong đó mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện làm việc bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận phải bảo đảm:
- Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động chưa qua đào tạo làm công việc giản đơn nhất.
- Cao hơn ít nhất 7% mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động đã qua học nghề.

hanhchinh

Duy Khoa

ĐĂNG KÍ NHẬN TIN