Cách đây 75 năm, trong tuyên cáo thành lập Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh thành lập Bộ Lao động và Bộ Cứu tế để thực hiện nhiệm vụ về công tác Lao động- Xã hội trong những ngày đầu của chính quyền cách mạng non trẻ.

Cách đây 75 năm, trong tuyên cáo thành lập Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh thành lập Bộ Lao động và Bộ Cứu tế để thực hiện nhiệm vụ về công tác Lao động- Xã hội trong những ngày đầu của chính quyền cách mạng non trẻ. 

Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội ra đời cùng với đất nước giữ vai trò, vị trí hết sức quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và bảo vệ vững chắc tổ quốc. Mỗi thời kỳ, mỗi giai đoạn cách mạng, Đảng, Bác Hồ và Chính phủ đề ra đường lối, chủ trương, nhiệm vụ cho công tác Lao động- Thương binh và Xã hội, đồng thời tổ chức bộ máy phù hợp để thực hiện nhiệm vụ. Công tác Lao động- Thương binh và Xã hội do các Bộ, Ngành khác nhau cùng đảm nhiệm như: Bộ Lao động, Bộ Cứu tế, Bộ Xã hội, Bộ Thương binh - Cựu binh, Bộ Thương binh Xã hội, Bộ Nội vụ, Ủy ban điều tra tội ác chiến tranh và ngày nay là Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Cùng với đó là gắn liền với sự phát triển trong thời kỳ mới, giúp an sinh xã hội, ổn định đời sống cho các đối tượng chính sách.

Công ty cổ phân BuCA xin Kính chúc toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thật nhiều sức khỏe và Thành Công.
--------------------
BUCA JSC - Cùng Chia Sẻ

Share Us :