Trong tháng 7/2018, Công ty Cổ phần BuCA đã hoàn thành hạng mục bảo trì quan trọng nhất trong năm của Bộ Ngoại giao về việc tư vấn và hỗ trợ 95 Cơ quan Đại diện Việt Nam tại nước ngoài hoàn thiện số liệu tài chính năm 2019.

Việc chăm sóc và bảo trì thường xuyên này được Phòng Quản lý Tài vụ - Bộ Ngoại giao ký kết theo chương trình hợp tác chuyển giao hệ thống phần mềm Quản lý Tài chính, kế toán BIGTIME từ năm 2005.

Ngoài tư vấn nghiệp vụ trong suốt quá trình sử dụng, việc chăm sóc và hỗ trợ vận hành phần mềm phần mềm a-BigTime.NET áp dụng riêng cho Cơ quan Đại diện Việt Nam tại nước ngoài còn được tiến hành với mục đích chỉnh sửa, bổ sung các tính năng theo yêu cầu của Cục Quản trị tài vụ.

a-BigTime.NET là phần mềm kế toán áp dụng riêng cho Cơ quan Đại diện Việt Nam tại nước ngoài. Từ khi áp dụng tới nay, phần mềm này đáp ứng tốt được mọi nghiệp vụ mà các Cơ quan Đại diện Việt Nam tại nước ngoài và Cục Quản trị tài vụ yêu cầu và luôn nhận được sự hài lòng từ khách hàng.

Share Us :