Nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Truyền thống ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945 – 28/8/2019), Công ty Cổ phần BUCA xin gửi lời chúc mừng tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Tài chính. Chúc các Anh/Chị sức khỏe dồi dào, thành công và hạnh phúc!

Nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Truyền thống ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945 – 28/8/2019), Công ty Cổ phần BUCA xin gửi lời chúc mừng tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Tài chính. Chúc các Anh/Chị sức khỏe dồi dào, thành công và hạnh phúc!

Trong 74 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Tài chính đã không ngừng phấn đấu, đoàn kết, sáng tạo nỗ lực để vượt qua khó khăn, thách thức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao để tô thắm thêm những nét son vào truyền thống lịch sử vẻ vang của ngành.

BuCA tin rằng dưới sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, cán bộ, công chức, ngành Tài chính sẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao 2019, góp phần cùng cả nước hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và 5 năm giai đoạn 2016-2020 và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Share Us :