Hotline

Hotline : 1900 6419 - 098 806 9074

CẬP NHẬT THÔNG TƯ 24/2017/TT-BTC CHO PHẦN MỀM KẾ TOÁN HỢP TÁC XÃ CO-BIGTIME.

21/11/2017 00:00:00

Ngày hôm nay 21/11, Công ty Cổ phần BuCA tiến hành cập nhật một số tính năng và các mẫu báo cáo mới cho sản phẩm Co-BigTime theo thông tư 24/2017/TT-BTC của Bộ Tài Chính hướng dẫn chế độ kế toán hợp tác xã, liên hợp tác xã.

 

Tóm tắt nội dung thông tư:

- Thông tư này áp dụng cho tất cả các HTX hoạt động trong mọi lĩnh vực, mọi ngành nghề sản xuất, kinh doanh.
- Đối với HTX quy mô lớn, nhiều giao dịch mà Thông tư 24 không quy định thì được lựa chọn áp dụng Thông tư 133/2016/TT-BTC và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế; đồng thời.
+ Việc áp dụng Thông tư 133 phải tuân thủ quy định tại Thông tư 24 về chứng từ kế toán, sổ kế toán, tài khoản kế toán, báo cáo tài chính.
+ Việc lựa chọn Thông tư 133 phải nhất quán trong năm tài chính, khi muốn chuyển đổi trở lại phải thực hiện từ đầu năm tài chính và phải thông báo với cơ quan quản lý.
+ HTX có nghiệp vụ kinh tế liên quan đến hoạt động tín dụng nội bộ, khoản trợ cấp, hỗ trợ Nhà nước cho HTX và các nội dung khác mà không quy định tại Thông tư 133 thì phải thực hiện theo Thông tư 24.
- Thông tư 24/2017/TT-BTC có hiệu lực áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/01/2018.

Nội dung chi tiết của Thông tư 24/2017/TT-BTC xem  tại đây.

Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm và việc cập nhật xin quý khách vui lòng liên hệ về Hotline 1900 6419 để được hướng dẫn.

Trân trọng thông báo!

Hồng Phạm

Duy Khoa

ĐĂNG KÍ NHẬN TIN