Hotline

Hotline : 1900 6419 - 098 806 9074

CẬP NHẬT BIỂU MẪU MỚI THEO THÔNG TƯ 77/2017/TT-BTC CHO SẢN PHẨM A-BIGTIME.

18/09/2017 00:00:00

Ngày 19/09/2017, BUCA JSC sẽ tiến hành cập nhật các biểu mẫu mới cho sản phẩm a-BigTime theo Thông tư số: 77/2017/TT-BTC của Bộ Tài Chính, hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc nhà nước.

Tóm tắt nội dung chính của thông tư:

“ Thay đổi thời điểm chốt số liệu Báo cáo tài chính”, đây là nội dung đáng chú ý được đề cập tại Thông tư 77/2017/TT-BTC, theo đó, thời điểm chốt số liệu báo cáo tài chính tháng, năm là ngày 05 của tháng tiếp theo (lấy theo ngày kết sổ); quy định hiện hành tại Thông tư 08/2013/TT-BTC là ngày 10 của tháng tiếp theo.Thời điểm chốt số liệu báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước hàng năm được chia làm 2 giai đoạn:
- Chốt số liệu hết thời gian chỉnh lý quyết toán: Số liệu được lấy đến hết ngày 31/3 năm sau (lấy theo ngày kết sổ); quy định hiện hành tại Thông tư 08/2013 là lấy đến hết ngày 15/3 năm sau.
- Chốt số liệu quyết toán lần cuối cùng: Số liệu được lấy hết ngày 30/11 năm sau (lấy theo ngày kết sổ).

Thông tư 77/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 12/9/2017, áp dụng từ năm ngân sách 2017 và thay thế Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 về việc hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và nghiệp vụ Kho bạc (TABMIS).

Nội dung chi tiết của Thông tư 77/2017/TT-BTC xem  tại đây.

Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm và việc cập nhật xin quý khách vui lòng liên hệ về Hotline 1900 6419 để được hướng dẫn.

Trân trọng thông báo!

Hồng Phạm

Duy Khoa

ĐĂNG KÍ NHẬN TIN