BUCA triển khai tái đào tạo phần mềm Kiểm định chất lượng giáo dục nhà trường tại tỉnh Tây Ninh.

Ngày 13/12/2022, Công ty CP BuCA triển khai khóa tập huấn tái đào tạo phần mềm Kiểm định chất lượng giáo dục nhà trường tại tỉnh Tây Ninh. Buổi tập huấn có sự tham gia của thầy Nguyễn Hữu Tài - Trưởng phòng CNTT Khảo thí - Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Tây Ninh cùng đại diện 09 phòng Giáo dục Đào tạo cấp huyện, 137 trường Mầm non, 105 trường THCS, 26 trường THPT trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Chi tiết các phần mềm của BuCA xem tại: http://buca.vn/san-pham

-------------------------------

BUCA JSC - Cùng Chia Sẻ

Share Us :