BuCA triển khai đào tạo phần mềm Tổng hợp Quản lý dự án đầu tư công IS-BigTime tỉnh Thanh Hóa

Do đặc thù là một tỉnh rộng lớn ở Bắc Trung Bộ với hơn 20 huyện và thành phố, trong tháng 8/2022, Công ty Cổ phần BuCA đã và đang triển khai nhiều khóa đào tạo phần mềm Tổng hợp quản lý dự án đầu tư công IS-BigTime cho các đơn vị trên toàn tỉnh Thanh Hóa. 


Không chỉ Thanh Hóa, nhiều tỉnh thành khác như Hà Nam, Cao Bằng, Bình Phước cũng đang ứng dụng phần mềm Tổng hợp quản lý dự án đầu tư công IS-Bigtime trong công việc. 

Phần mềm Tổng hợp quản lý dự án đầu tư công IS-BigTime là một trong những phần mềm thuộc hệ thống phần mềm Tài chính – Kế toán của Công ty Cổ phần BuCA. Đây là phần mềm giúp tăng cường hiệu quả công tác quản lý, từng bước phát triển sự liên kết, trao đổi thông tin lĩnh vực tài chính đầu tư của các đơn vị có liên quan bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, tiết kiệm, hiệu quả.

Bên cạnh đó, phần mềm IS-BigTime còn hình thành một cơ sở dữ liệu số hoá về lĩnh vực tài chính đầu tư để cung cấp thông tin phục vụ điều hành của các cấp chính quyền địa phương...Share Us :