BUCA TRIỂN KHAI TẬP HUẤN PHẦN MỀM TỔNG HỢP QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG IS-BIGTIME TẠI HUYỆN VIỆT YÊN - BẮC GIANG

BUCA TRIỂN KHAI TẬP HUẤN PHẦN MỀM TỔNG HỢP QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG IS-BIGTIME TẠI HUYỆN VIỆT YÊN -  BẮC GIANG. 

Khởi đầu năm mới 2023, vừa qua ngày 9 -10/02/2023, BUCA tiến hành triển khai đào tạo phần mềm Tổng hợp quản lý dự án đầu tư công IS – BigTime tại huyện Việt Yên – tỉnh Bắc Giang. 

Tham gia khoá triển khai có sự tham gia của ông Đoàn Văn Tuấn – Phó phòng TCKH và 17 xã, 5 phòng chuyên môn của huyện Việt Yên – Bắc Giang.


Share Us :