BUCA TRIỂN KHAI ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU HỘ CHÍNH SÁCH VÀ HỘ NGHÈO TỈNH HÀ GIANG

Ngày 19 - 20/12/2022 vừa qua, Công ty CP BuCA đã triển khai khóa đào tạo hướng dẫn sử dụng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu hộ chính sách và hộ nghèo tỉnh Hà Giang.

Buổi tập huấn có sự tham gia của ông Phạm Ngọc Dũng - Phó Giám đốc Sở LĐ TB &XH, ông Phan Ngọc Thắng – trưởng phòng Bảo trợ xã hội cùng lãnh đạo, chuyên viên phòng LĐ TB&XH của 11 huyện, thành phố thuộc tỉnh Hà Giang.

Trước đó từ tháng 5/2022, team An sinh xã hội thuộc trung tâm phát triển phần mềm của BuCA đã kick off sản xuất dự án phần mềm Quản lý Giảm nghèo và Bảo trợ xã hội tỉnh Hà Giang năm 2022.


Với kinh nghiệm phát triển gần 20 năm trên thị trường phần mềm Việt Nam, BuCA tự hào khi nhận được sự tin tưởng, tín nhiệm của khách hàng, đối tác dành cho BuCA trong 3 lĩnh vực: Tài chính - Kế toán, Giáo dục và An sinh xã hội.

Share Us :