BuCA đồng hành cùng Viettel Solutions trong công tác chuyển đổi số cấp chính quyền Quận, Huyện.

Nhằm mục tiêu đẩy mạnh Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Công ty CP BuCA đồng hành cùng Viettel Solutions đã gặp gỡ, trao đổi với đại diện Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa, tư vấn các giải pháp Chuyển đổi số cấp chính quyền Quận, Huyện trên địa bàn tỉnh.

Với mong muốn đồng hành cùng tỉnh Thanh Hóa trong lĩnh vực Chuyển đổi số, trong buổi trao đổi, BuCA đã giới thiệu, tư vấn giải pháp chuyển đổi số trong các lĩnh vực tài chính, lĩnh vực quản lý dự án, lĩnh vực an sinh xã hội.

Với những kinh nghiệm và lợi thế sẵn có của mình trong lĩnh vực này, BuCA sẵn sàng lắng nghe, thấu hiểu và tư vấn cho Ban lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa những vấn đề như: 

  • Làm gì khi được giao nhiệm vụ chủ trì Chuyển đổi số cho các sở ngành và huyện, thị xã, thành phố… 
  • Chủ trì hay để cho các sở ngành, huyện thị xã, thành phố… chủ động cơ sở dữ liệu. Việc tạo lập, chia sẻ, liên kết, tích hợp cơ sở dữ liệu như thế nào?. 
  • Các giải pháp, ứng dụng (làm riêng) làm trước khi Bộ, ngành làm thì cần làm như thế nào? Có vướng mắc gì không?
  • Kinh nghiệm triển khai Chuyển đổi số cho các tổ Chuyển đổi số cộng đồng?

Tại buổi làm việc, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa đánh giá cao các giải pháp và thiện chí hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi số mà BuCA tư vấn và cung cấp. Hy vọng trong thời gian sớm nhất, BuCA có thể cung cấp các giải pháp Chuyển đổi số cho tỉnh nhằm thực hiện mục tiêu đến năm 2025 Thanh Hóa là một trong 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về Chuyển đổi số.

Trong thời gian tới, BuCA tiếp tục đồng hành cùng Viettel Solutions để có thêm nhiều đợt công tác về các tỉnh, thành phố trên cả nước để tư vấn các giải pháp Chuyển đổi số với mong muốn đẩy mạnh Chuyển đổi số nhằm tạo ra những động lực tăng trưởng mới, thúc đẩy giá trị đổi mới sáng tạo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại.Share Us :