Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021, ngay từ đầu nhiệm kỳ, với tinh thần vào cuộc mạnh mẽ, kiên trì thực hiện các mục tiêu đề ra trên tất cả các lĩnh vực được giao, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đã xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện với phương châm “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả”. Kết quả, 10 thành tựu nổi bật 5 năm qua được thể hiện trên tất cả các lĩnh vực.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và Nghị quyết số 142/2016/QH13 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021, ngay từ đầu nhiệm kỳ, với tinh thần vào cuộc mạnh mẽ, kiên trì thực hiện các mục tiêu đề ra trên tất cả các lĩnh vực được giao, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đã xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện với phương châm “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả”.

Kết quả, 10 thành tựu nổi bật 5 năm qua được thể hiện trên tất cả các lĩnh vực.


1. Tạo dấu ấn đặc biệt trong công tác xây dựng thể chế: Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019, phối hợp trình Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết số 27 – NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương (khu vực doanh nghiệp) và Nghị quyết số 28 – NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; trình Quốc hội thông qua 03 Công ước quốc tế và Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Pháp lệnh Ưu đãi người có công (sửa đổi)

2. Thống nhất quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp. Gắn kết giáo dục nghề nghiệp – Thị trường lao động – Doanh nghiệp

3. Tạo nhiều đột phá trong lĩnh vực người có công: Giải quyết căn bản hồ sơ tồn đọng; Lần đầu tiên tổ chức gặp mặt, tuyên dương 500 thương binh nặng, 300 Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng

4. Giải quyết việc làm cho 8 triệu lao động; đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài về đích trước kế hoạch 01 năm; Việt Nam là một trong 10 quốc gia có tỷ lệ thất thiệp thấp nhất thế giới

5. Lần đầu tiêp áp dụng chuẩn nghèo đa chiều, thành tựu về giảm nghèo Việt Nam được quốc tế ghi nhận, đánh giá cao: Tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 giảm xuống còn 2,75%, về đích trước 10 năm so với Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc

6. Công tác trợ giúp xã hội ngày càng được mở rộng, diện bao phủ ngày càng lớn: Hơn 3% dân số được hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên; Lần đầu tiên tổ chức tuyên dương 400 tấm gương sáng thầm lặng vì cộng đồng.

7. Quyền cơ bản của trẻ em được tôn trọng và đảm bảo. Chỉ số Phát triển giới của Việt Nam nằm trong tốp 5 quốc gia cao nhất thế giới

8. Chủ động tham mưu, triển khai chính sách an sinh xã hội, góp phần thực hiện thành công “mục tiêu kép” của Chính phủ

9. Hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch Cộng đồng văn hóa xã hội ASEAN năm 2020

10. Niềm tin của người dân về chính sách xã hội được nâng lên


Trên đây là tóm tắt 10 thành tựu nổi bật ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giai đoạn 2016-2020.

Nguồn tin: molisa.gov.vn

-------------------------------
BUCA JSC - Cùng Chia Sẻ
Hotline: 1900 6419 | 0988 069 074
Tầng 7, Tòa nhà MD Complex, số 68 Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm, HN


Share Us :

Tin báo chí