Hotline

Hotline : 1900 6419 - 098 806 9074

PHAN MEM GIAO DUC BUCA

Phần mềm giáo dục

Phần mềm Kiểm định chất lượng giáo dục là công cụ hỗ trợ hiệu quả trong công tác tự đánh giá thực trạng của các cơ sở giáo dục qua các tiêu chuẩn: Tổ chức và quản lý nhà trường, hoạt động giáo dục, kết quả giáo dục,...Phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục giúp các cơ quan quản lý như Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT dễ dàng tổng hợp kết quả tự đánh giá của các trường học.
Xem chi tiết
Phần mềm hoạch định nguồn lực nhà trường là công cụ hỗ trợ hữu hiệu, toàn diện tới trên 90% khối lượng công việc của nhà trường, giúp nhà trường và các cơ sở đào tạo giải quyết khối lượng công việc một cách nhanh chóng, chính xác và kịp thời. SRP được chia thành các phân hệ sau: Quản lý học tập, Quản lý học sinh, cán bộ, Quản lý thư viện, Quản lý thiết bị, Ngân hàng câu hỏi, Kiểm định chất lượng giáo dục,...
Xem chi tiết

ĐĂNG KÍ NHẬN TIN