Hotline

Hotline : 1900 6419 - 098 806 9074

Danh mục sản phẩm, Phần mềm kế toán, phần mềm giáo dục, phần mềm quản lý tài sản

DANH MỤC PHẦN MỀM

Phần mềm hoạch định nguồn lực nhà trường là công cụ hỗ trợ hữu hiệu, toàn diện tới trên 90% khối lượng công việc của nhà trường, giúp nhà trường và các cơ sở đào tạo giải quyết khối lượng công việc một cách nhanh chóng, chính xác và kịp thời. SRP được chia thành các phân hệ sau: Quản lý học tập, Quản lý học sinh, cán bộ, Quản lý thư viện, Quản lý thiết bị, Ngân hàng câu hỏi, Kiểm định chất lượng giáo dục,...
Xem chi tiết
Hệ thống phần mềm quản lý đầu tư xây dựng cơ bản BigTime là giải pháp hiện đại hóa công tác quản lý tài chính đầu tư từ khâu lập kế hoạch vốn, phân bổ vốn, theo dõi tình hình thực hiện đầu tư, thẩm định tình hình thanh toán vốn đầu tư, thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành. Và các báo cáo tài chính, thống kê một cách Tổng thể - Đồng bộ - Xuyên suốt trên phạm vi toàn Tỉnh/Ngành/địa phương.
Xem chi tiết
Phần mềm quản lý tài sản là công cụ giúp các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước quản lý được đầy đủ, chi tiết các tài sản đã được đầu tư mua sắm theo quy định của nhà nước.
Xem chi tiết
Áp dụng cho các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.
Xem chi tiết
Hệ thống phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp BigTime là công cụ hữu hiệu cho đơn vị hành chính sự nghiệp, giúp công tác quản lý tài chính từ khâu nhận dự toán, theo dõi tình hình thu chi kinh phí và quyết toán ngân sách nhà nước một cách Tổng thể - Đồng bộ - Xuyên suốt trên phạm vi toàn Tỉnh/Ngành/địa phương. Hệ thống đã sẵn sàng cập nhật dự thảo Thông tư mới thay thế Quyết định 19/2006/QĐ-BTC.
Xem chi tiết
Phần mềm Kiểm định chất lượng giáo dục là công cụ hỗ trợ hiệu quả trong công tác tự đánh giá thực trạng của các cơ sở giáo dục qua các tiêu chuẩn: Tổ chức và quản lý nhà trường, hoạt động giáo dục, kết quả giáo dục,...Phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục giúp các cơ quan quản lý như Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT dễ dàng tổng hợp kết quả tự đánh giá của các trường học.
Xem chi tiết
Phần mềm kế toán hợp tác xã co-BigTime được xây dựng nhằm hỗ trợ đắc lực công tác quản lý tài chính kế toán cho các Hợp tác xã Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Nghề muối.
Xem chi tiết
Phần mềm kế toán xã, phường c-BigTime là phần mềm tổng hợp báo cáo tài chính xã/phường, hỗ trợ đắc lực cho các Phòng Tài chính - Kế hoạch quận/huyện và Sở Tài chính các tỉnh trong việc tổng hợp các báo cáo tài chính của đơn vị cấp dưới.
Xem chi tiết
Phần mềm Kế toán doanh nghiệp e-BigTime được xây dựng nhằm hỗ trợ đắc lực công tác quản lý tài chính kế toán cho Doanh nghiệp.
Xem chi tiết

ĐĂNG KÍ NHẬN TIN