Hotline

Hotline : 1900 6419 - 098 806 9074

Phần mềm quản lý tài sản là công cụ giúp các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước quản lý được đầy đủ, chi tiết các tài sản đã được đầu tư mua sắm theo quy định của nhà nước.

FA-BigTime - Công cụ quản lý hữu hiệu

Phần mềm quản lý tài sản giúp các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước quản lý được đầy đủ, chi tiết tài sản đã được đầu tư mua sắm theo quy định của nhà nước. FA-BigTime cũng giúp cấp quản lý tự động tổng hợp báo cáo toàn ngành, tra cứu tài sản của các đơn vị trực thuộc trực tuyến qua Internet.

Cập nhật kịp thời các chế độ do Bộ Tài chính ban hành

Sản phẩm được xây dựng tuân thủ theo quy định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/06/2009 của Chính phủ. Sẵn sàng cập nhật các Thông tư, Quyết định mới nhất do Bộ Tài chính ban hành.

Công nghệ hiện đại

Phần mềm được chạy hoàn toàn trên nền tảng Web, dữ liệu được quản lý tập trung và người dùng có thể truy cập mọi lúc, mọi nơi chỉ cần thiết bị có kết nối Internet.

Sẵn sàng trao đổi dữ liệu với các hệ thống khác

Phần mềm quản lý tài sản được phát triển có tính mở, dễ dàng sửa đổi, cập nhật tính năng mới hay những chế độ mới do Nhà nước ban hành. FA-BigTime còn có khả năng trao đổi cơ sở dữ liệu với các hệ thống phần mềm khác như: phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp, phần mềm kế toán chủ đầu tư,...

Lợi ích của việc sử dụng phần mềm quản lý tài sản

- Hỗ trợ tối đa công tác tin học hóa nghiệp vụ quản lý TSCĐ.
- Tổng hợp báo cáo, thống kê tài sản từ dữ liệu cấp dưới gửi lên cấp trên đơn giản, chính xác, hiệu quả cao.
- Là công cụ quản lý tài sản cố định hữu hiệu cho các đơn vị HCSN.
- Việc nắm bắt số liệu chi tiết cũng như số liệu tổng hợp về tình hình tài sản của đơn vị cấp dưới nhanh chóng, đơn giản và thuận tiện.
;

Quản lý danh mục

Đầy đủ các danh mục quản lý, đáp ứng mọi nhu cầu của người sử dụng.

Báo cáo

Cho phép người sử dụng lọc và kết xuất các báo cáo tổng hợp, chi tiết, công khai TSCĐ của đơn vị: Biểu công khai tài sản nhà nước, báo cáo phục vụ đăng ký tài sản, báo cáo quản trị nội bộ.

Tra cứu

Cho phép người sử dụng tìm kiếm nhanh tài sản cố định đã được đăng ký thông tin trong CSDL chương trình như tra cứu tìm kiếm, tra cứu toàn văn, tra cứu nâng cao.

Quản trị hệ thống

Phục vụ cán bộ quản trị của đơn vị thêm mới, sửa, xóa tài khoản người dùng, gán quyền cho người dùng, ghi lại các thao tác của người dùng trên chương trình, thiết lập các thông số đảm bảo chương trình vận hành ổn định

Quản lý nghiệp vụ

Phục vụ cán bộ nghiệp vụ tại đơn vị thêm mới, sửa, xóa tài khoản người dùng, gán quyền cho người dùng, ghi lại các thao tác của người dùng trên chương trình, thiết lập các thông số đảm bảo cho chương trình vận hành ổn định.
;
;
;
;

ĐĂNG KÍ NHẬN TIN