Chào mừng bạn đến với BuCA
slide SRPslide is-BigtimeSlide7-taisancodinhSlide1-hanhchinhsnSlide2-chudautuslide3-doanhnghiepSlide4-xaphuongslide13-edubsonlineSlide10-giai thuongSlide8-taphuanpt

Phần mềm Kế toán Xã phường

Phần mềm Kế toán Xã phường
Phần mềm kế toán xã phường c-BigTime cập nhật Chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã theo QĐ 94/2005/QĐ-BTC ngày 12/12/2005 và sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 146/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính. Cập nhật thông tư 195/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính, Thông tư 28/2012/TT-BTC ngày 24/02/2012, Thông tư 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Quyết định 759/2013/QĐ-BTC ngày 16/04/2014, Thông tư 161/2014/TT-BTC ngày 12/05/2014, Thông tư 162/2014/TT-BTC ngày 06/11/2014.

Chi tiết sản phẩm

Tính năng

Download

Dịch vụ gia tăng

Phần mềm kế toán xã phường c-BigTime là phần mềm tổng hợp báo cáo tài chính xã/phường, hỗ trợ đắc lực cho các Phòng tài chính quận/huyện và Sở tài chính các tỉnh trong việc tổng hợp các báo cáo tài chính của các đơn vị cấp quận/huyện. Được phát triển trên nền tảng công nghệ mới nhất - Microsoft .NET và tích hợp với nhiều tính năng ưu việt, góp phần tự động hóa toàn bộ quá trình tổng hợp báo cáo tài chính, tạo ra sự thuận tiện cho đơn vị trong việc sử dụng sản phẩm.
- Cung cấp đầy đủ các báo cáo tài chính và sổ sách cần thiết.
- Dễ tiếp cận và cài đặt, dễ sử dụng.
- Quy trình thực hiện bằng hình ảnh thân thiện, dễ hiểu, dễ sử dụng với phim, sách hướng dẫn và trợ giúp trực tuyến. 
- Tổng hợp báo cáo tài chính dễ dàng và chính xác.
- Hỗ trợ kết xuất báo cáo nộp cấp trên nhanh và chính xác bằng nhiều hình thức chỉ qua vài thao tác đơn giản.
Đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu theo dõi và quản lý của đơn vị cấp trên qua nhiều báo cáo tài chính.

Đầy đủ các tính năng nghiệp vụ

BigTime tích hợp đầy đủ các phân hệ kế toán, bao gồm: Quản lý Ngân sách; Quản lý Tiền mặt tại quỹ; Quản lý Tiền thuộc quỹ Ngân sách và tiền khác của xã gửi Kho bạc; Quản lý các khoản thu, chi Ngân sách theo mục lục Ngân sách Nhà nước; Quản lý các quỹ công chuyên dùng của xã; Quản lý công nợ phải thu và phải trả; Quản lý các hoạt động Tài chính khác của xã như sự nghiệp, giáo dục, văn hóa, thể thao … Quản lý Đầu tư XDCB, nguồn vốn Đầu tư XDCB và nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ. Quản lý Tiền lương; Quản lý Vật liệu; Quản lý Tài sản; Quản lý Thuế GTGT; Quản lý Dự án; Quản lý Công nợ; Quản lý Hợp đồng; Kế toán tổng hợp và lập báo cáo tài chính. Các tính năng mới vượt trội so với các phần mềm kế toán khác trên thị trường:

- Toàn vẹn dữ liệu, sao lưu định kỳ: Dữ liệu được lưu giữ và sao lưu định kỳ.
 - Giao diện thân thiện, nhất quán. 
 - Cơ chế bảo mật an toàn phân quyền cho người sử dụng có quyền hay không có quyền thực hiện các thao tác thêm, sửa, xoá, nạp dữ liệu & in ấn. Phân quyền người dùng theo chức năng và theo dữ liệu: Chỉ được làm việc trên vùng dữ liệu được phân quyền. Lưu vết nhật ký truy nhập, theo dõi các hành động của từng người sử dụng trên từng chức năng chương trình.
 - Hệ thống Báo cáo đầy đủ và tuân thủ theo quy định của Bộ Tài chính, hỗ trợ các Báo cáo theo như cầu quản lý riêng. 
 - Hệ thống trợ giúp mạnh mẽ, linh hoạt.
 - Thông tin được theo dõi và kết xuất chính xác, nhanh chóng.
 - Phân tích và kết xuất thông tin đa chiều: Một tài khoản được theo dõi chi tiết theo nhiều yếu tố khác nhau.
 - Đối chiếu, kiểm soát tình hình thực hiện dự toán ngân sách chi tiết đến từng nhóm mục. Theo dõi tình hình tạm ứng và thanh toán tạm ứng với Kho bạc để đối chiếu với Kho bạc.
 - Tính giá xuất kho theo nhiều phương pháp khác nhau: bình quân gia quyền, đích danh...
 - Theo dõi xuyên suốt lịch sử tình hình sử dụng tài sản cố định từ khi mua đến khi thanh lý, nhượng bán... các chứng từ được lưu theo nhiều năm từ quá khứ đến hiện tại.
 - Tính khấu hao tài sản cố định mềm dẻo theo chỉ tiêu mới (nguyên giá mới, thời gian sử dụng còn lại) khi đánh giá lại tài sản cố định.
 - Hệ thống cho phép thêm mới, tìm kiếm hay sửa thông trên các danh mục ngay trong khi đang nhập chứng từ...
 - Cho phép kế thừa dữ liệu từ nhiều hệ thống phần mềm kế toán và quản lý khác như: IMAS …

Các phân hệ quản lý của chương trình:

Quản lý Ngân sách

 - Lập kế hoạch dự toán thu chi ngân sách theo mục lục ngân sách Nhà nước và theo chỉ tiêu kinh tế được nhận trong năm tài chính.
 - Kiểm soát chặt chẽ tình hình sử dụng ngân sách giữa đơn vị và Kho bạc.

Quản lý quỹ tiền mặt theo nhiều chỉ tiêu...

- Quản lý chi tiết đến từng quỹ của hoạt động thu chi tiền mặt
- Theo dõi chi tiết các khoản phải thu đến từng hộ dân
- Theo dõi thu chi ngân sách xã chi tiết theo MLNS
- Trực tiếp in phiếu thu, phiếu chi,…ngay trên màn hình nhập chứng từ. 

Quản lý Tiền gửi Kho bạc theo từng tài khoản...

- Mỗi tài khoản tiền gửi được mở và theo dõi riêng trên sổ kế toán.
- Phản ánh số dư tài khoản tại mọi thời điểm.
- Nắm bắt kịp thời tình hình biến động lượng tiền về, tiền đi của tài khoản theo từng hợp đồng, dự án, công trình hay từng công việc cụ thể...

Tính lương linh hoạt...

- Công thức tính lương linh hoạt do người dùng tự định nghĩa. Cung cấp nhiều phương thức tính lương khác nhau: Lương hệ số, lương cố định …
- Tự động lập chứng từ chi phí lương, mỗi khoản lương sẽ được ghi thành một dòng chứng từ phản ánh tổng chi phí phải trả cho nhân viên chi tiết theo từng nguồn kinh phí, chương, loại, khoản, mục, tiểu mục...
- Hỗ trợ lập bảng lương một cách chi tiết với đầy đủ thông tin về hệ số lương, hệ số phụ cấp, BHXH, BHYT...
- Tự động lấy danh sách cán bộ đã nhập tháng trước sang các tháng tiếp theo

Tính giá trị tồn kho theo nhiều phương pháp…

- Quản lý nhập, xuất, tồn kho theo nhiều kho, đa chủng loại vật tư.
- Thực hiện nghiệp vụ chuyển kho nội bộ và điều chỉnh, kiểm tra hàng tồn kho cuối kỳ.
- Tính giá xuất kho theo nhiều phương pháp khác nhau: bình quân gia quyền, đích danh...
- Theo dõi, quản lý, nắm bắt chi tiết, nhanh chóng số lượng nhập, xuất, tồn vật tư, CCDC tại mỗi thời điểm
- Cho phép kiểm soát số lượng CCDC được sử dụng theo từng phòng ban

Tự động tính khấu hao Tài sản cố định. 

- Tài sản cố định được quản lý chi tiết theo danh mục tài sản, phòng ban và người sử dụng tài sản,..
- Tự động tính khấu hao tài sản cố định. Đặc biệt đối với các tài sản cố định đánh giá lại tự động tính khấu hao theo chỉ tiêu mới (nguyên giá mới, thời gian sử dụng còn lại).
- Quản lý TSCĐ linh hoạt, khoa học, chi tiết tình tình sử dụng TSCĐ theo từng năm
- Phản ánh chính xác tình hình tăng, giảm và đánh giá lại TSCĐ
- Tự động tính hao mòn TSCĐ vào cuối mỗi năm

Nghiệp vụ khác

- Tự động thực hiện kết chuyển các bút toán cuối kỳ 
- Tự động định khoản
- Theo dõi tình hình thực hiện hợp đồng 
- Theo dõi doanh thu, chi phí, tiến độ thanh toán các khoản thu, chi theo từng hợp đồng.
- Theo dõi chặt chẽ các các khoản phải thu của khách hàng hay các khoản phải trả của nhà cung cấp và nhiều yếu tố khác như khoản mục chi phí, công việc... theo hợp đồng. 

Quản lý dự án, công trình

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, theo dõi doanh thu, chi phí, tiến độ thanh toán các khoản thu, chi theo từng công trình.
- Theo dõi chặt chẽ các các khoản phải thu của khách hàng hay các khoản phải trả của nhà cung cấp và nhiều yếu tố khác như khoản mục chi phí, công việc... theo công trình. 
- Quản lý hoạt động thực hiện đầu tư của từng dự án, tiểu dự án, chi tiết theo từng công trình, hạng mục công trình...

Hạch toán đa tiền tệ

- Hạch toán cùng lúc nhiều loại tiền: VNĐ, USD…
- Tự động xử lý chênh lệch tỷ giá, đánh giá ngoại tệ cuối kỳ...

Tìm kiếm thuận tiện, dễ dàng

Tìm kiếm chứng từ theo nhiều tiêu thức khác nhau, tìm mọi thông tin liên quan đến chứng từ, chi tiết đến từng dòng chứng từ một cách nhanh chóng và trực quan. Từ kết quả tìm kiếm sẽ tra cứu ngay được chứng từ gốc.

Báo cáo nhanh, chính xác

- Đầy đủ các báo cáo theo qui định của Chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã do Bộ Tài chính ban hành theo quyết định số 94/2005/QĐ-BTC ngày 12/12/2005 và nhiều báo cáo quản trị hữu dụng theo nhu cầu của đơn vị và bổ sung TT146 mới nhất của BTC.
- Kết xuất báo cáo ra Excel tiện dụng cho người dùng...

Khả năng bảo mật cao

- Phân quyền sử dụng chi tiết đến từng chức năng và từng báo cáo, phân quyền cho người sử dụng có quyền hay không có quyền thực hiện các thao tác thêm, sửa, xoá, nạp dữ liệu và in ấn.
- Lưu vết nhật ký truy nhập, theo dõi các hành động của từng người sử dụng trên từng chức năng chương trình.

Sao lưu dữ liệu tự động theo lịch sao lưu

Cho phép người sử dụng thiết lập lịch sao lưu dữ liệu định kỳ: Hàng ngày, một ngày trong tuần hoặc một ngày nào đó trong tháng.

Đa người dùng


BigTime chia sẻ dữ liệu cho nhiều người sử dụng cùng làm việc, hệ thống chạy trên máy tính đơn lẻ hoặc mạng cục bộ (LAN)


Tài liệu hướng dẫn


STT Bản phát hành Ngày phát hành Bộ cài Tính năng mới
1 c-BigTime - D1.01 26/05/2012 Tải về Sắp phát hành


Yêu cầu về cấu hình máy tính
  • Máy tính: Tương thích Intel Pentium II 450 MHz hoặc mạnh hơn.
  • Bộ nhớ: 64MB RAM trở lên. 
  • Ổ đĩa cứng: 100 MB đĩa trống hoặc nhiều hơn.
  • Màn hình: 256 color SVGA video, độ phân giải 800x600 hoặc tốt hơn.
  • Máy in: Khổ A4.
  • CD-ROM tốc độ 12X hoặc nhanh hơn.

Yêu cầu về phần mềm
  • Hệ điều hành: Windows 9X/Me/2000/XP,Vista, Windows7
  • Bộ gõ tiếng Việt: Chuẩn bộ mã TCVN 5712:1993.


1. Cấp lại đĩa bản quyền (do khách hàng gửi sai thông tin đơn vị)

- Cấp lại bản quyền cũ
- Thay đổi tên (Có công văn, quyết định chưng minh việc thay đổi tên đơn vị
Đơn giá: 500.000 VNĐ/Lần

2. Hỗ trợ sửa số liệu do khách hàng thao tác sai, hỗ trợ tìm CSDL bị mất (tùy thuộc vào khối lượng công việc phát sinh để thu phí nhưng mức tối thiểu là 500.000 VNĐ)
Đơn giá: 500.000 VNĐ/Lần 

3. Phục hồi CSDL cho khách hàng do mất điện
Đơn giá: 500.000 VNĐ/Lần

4. Sửa các báo cáo đặc thù
- Sửa trên báo cáo đã có sẵn 
Đơn giá: 500.000 VNĐ/báo cáo
- Viết thêm Báo cáo đặc thù mới 
Đơn giá: 1.000.000 VNĐ/báo cáo

5. Tư vấn, kiểm tra hỗ trợ tại đơn vị của KH
Đơn giá: 200.000 VNĐ/giờ

6. Hỗ trợ nhập số liệu
- Hỗ trợ nhập số liệu tại đơn vị 
Đơn giá 200.000 VNĐ/giờ
- Hỗ trợ nhập số liệu tại công ty BuCA 
Đơn giá: 1.000.000 VNĐ/ngày

7. Đào tạo thêm theo yêu cầu khách hàng (Ngoài thời gian đào tạo miễn phí trong hợp đồng)
Đơn giá: 150.000 VNĐ/giờ

8. Tư vấn chuẩn hóa hệ thống kế toán (tư vấn nghiệp vụ chuyên sâu)
- Với sản phẩm viết theo đặc thù đơn vị 
Đơn giá: 5.000.000 VNĐ/đơn vị
- Với sản phẩm đóng gói 
Đơn giá: 1.000.000 VNĐ/đơn vị

9. Tìm CSDL bị mất do lỗi của khách hàng
Đơn giá: 500.000 VNĐ/đơn vị

10. Dịch vụ làm báo cáo tài chính (tùy thuộc vào loại hình của đơn vị) nhưng mức tối thiểu: 5.000.000 VNĐ/đơn vị
Đơn giá: 5.000.000 VNĐ/đơn vị

Ý kiến khách hàng
Ông Trương Quốc Khánh - Trưởng phòng Tin học, Sở Tài chính Tuyên Quang
"Phần mềm kế toán BigTime của BuCA giúp công việc kế toán nhẹ nhàng hơn rất nhiều, không những giúp tiết kiệm thời gian mà những sai số về mặt số học ...
Ông Trương Quốc Khánh - Trưởng phòng Tin học, Sở Tài chính Tuyên Quang
Tỷ giá ngoại tệ
Hỗ trợ Trực tuyến
Phòng tư vấn
Tư vấn 7
Tư vấn 8
Tư vấn 9
Tư vấn 10
Tư vấn 11
Tư vấn 1
Tư vấn 12
Tu van 2
Tu van 3
Tu van 4
Tư vấn 5
Tư vấn 6
Phòng kinh doanh
Kinhdoanh1
 Kinh doanh 4
Kinhdoanh2
Kinhdoanh3
Phòng kỹ thuật
Ky Thuat 1
Ky thuat 2
Ky thuat 3
Ky thuat 4
043 754 8964
098 806 9074
Quảng bá