Hotline

Hotline : 1900 6419 - 098 806 9074

Phần mềm Kế toán doanh nghiệp e-BigTime được xây dựng nhằm hỗ trợ đắc lực công tác quản lý tài chính kế toán cho Doanh nghiệp.

Công cụ quản lý tài chính hữu hiệu cho các doanh nghiệp

Phần mềm Kế toán doanh nghiệp e-BigTime được xây dựng nhằm hỗ trợ đắc lực công tác quản lý tài chính kế toán cho Doanh nghiệp. Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ kế toán cho mọi loại hình doanh nghiệp: doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Cập nhật kịp thời các chế độ do Bộ Tài chính ban hành

Phần mềm sẵn sàng cập nhật các Quyết định, Thông tư mới nhất do Bộ Tài chính ban hành nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý tài chính trong các doanh nghiệp. Kết xuất các mẫu biểu báo cáo theo đúng quy định của Bộ Tài chính.

Hỗ trợ kê khai thuế

Phần mềm còn hỗ trợ kê khai thuế, kết xuất file dữ liệu tự động import và HTKK dùng cho báo cáo thuế

Khả năng bảo mật cao

Phân quyền sử dụng chi tiết đến từng chức năng và từng báo cáo cho từng người sử dụng, có mật khẩu dành riêng cho từng dữ liệu
;

Quản lý mua hàng và công nợ phải trả

Theo dõi tình hình mua hàng và công nợ phải trả đối với nhà cung cấp theo quy trình chặt chẽ. Theo dõi công nợ chi tiết tới từng hóa đơn, hợp đồng, từng nhà cung cấp và có khả năng đưa ra báo cáo phân tích số phải trả theo tuổi nợ, những khoản nợ đến hạn phải trả.

Tổng hợp báo cáo nhanh, chính xác

Đầy đủ các báo cáo theo quy định của chế độ kế toán, nhiều báo cáo quản trị hữu dụng theo nhu cầu của đơn vị. Kết xuất báo cáo ra excel tiện dụng cho người dùng.

Tính lương linh hoạt

Tất cả các khoản trả lương cho cán bộ được thiết lập linh hoạt bởi công thức tính lương do người dùng tự định nghĩa. Tự động ghi các bút toán tính chi phí lương, cung cấp nhiều phương thức tính lương khác nhau: Lương hệ số, lương cố định,...

Tập hợp chi phí giá thành

Tập hợp chi phí theo các khoản mục chi phí phát sinh theo địa điểm. Hệ thống cung cấp phương pháp tập hợp chi phí mềm dẻo, có khả năng đáp ứng cho nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau như xây lắp, sản xuất, dịch vụ, xây lắp,...

Nghiệp vụ tiền mặt

Phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ tiền mặt, ngoại tệ,...của doanh nghiệp

Theo dõi tình hình thực hiện hợp đồng

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, theo dõi doanh thu, chi phí, tiến độ thanh toán các khoản thu, chi theo từng hợp đồng. Theo dõi chặt chẽ các khoản phải thu của khách hàng hay các khoản phải trả của nhà cung cấp và nhiều yếu tố khác,...

Nghiệp vụ tiền gửi

Phản ánh số dư tài khoản tại mọi thời điểm. Nắm bắt kịp thời lượng tiền về, tiền đi của tài khoản theo từng hợp đồng, dự án, công trình cụ thể.

Quản lý bán hàng và công nợ phải thu

Theo dõi tình hình bán hàng và công nợ phải thu đối với khách hàng theo quy trình chặt chẽ. Theo dõi công nợ chi tiết tới từng hóa đơn, hợp đồng, từng khách hàng và có khả năng đưa ra báo cáo phân tích số phải thu theo tuổi nợ,...

Tính giá trị tồn kho theo nhiều phương pháp

Quản lý nhập, xuất, tồn kho theo nhiều kho, đa chủng loại vật tư. Tự động tính giá xuất kho cuối kỳ theo nhiều phương pháp: bình quân cuối kỳ, bình quân sau mỗi lần nhập, nhập trước xuất trước, đích danh,...
;

Download

Product's Name
- Máy tính: Tương thích Intel Pentium II 450 MHz hoặc mạnh hơn.
- Bộ nhớ: 64 MBRAm trở lên.
- Ổ đĩa cứng: 100 MB đĩa trống hoặc nhiều hơn.
- Màn hình: 256 color SVGA video, độ phân giải 800x600 hoặc tốt hơn.
- CD-ROM tốc độ 12X hoặc nhanh hơn. - Bộ gõ Tiếng Việt: Chuẩn bộ mã TCVN 5712:1993.

Danh sách tải về

Tập tin
Phiên bản
Phát hành
Tải
;
;

Với đội ngũ nhân viên và chuyên gia có năng lực chuyên môn sâu, kinh nghiệm dày dạn, BuCA cung cấp cho khách hàng nhiều dịch vụ đa dạng bao gồm:

Phục hồi CSDL

Phục hồi cơ sở dữ liệu cho khách hàng do mất điện

Giá chỉ: 500.000 VNĐ/lần

Tìm CSDL bị mất

Tìm CSDL bị mất do lỗi của khách hàng

Giá chỉ: 500.000 VNĐ/đơn vị

Sửa các báo cáo đặc thù

Sửa trên báo cáo đã có sẵn

Giá chỉ: 500.000 VNĐ/báo cáo

Hỗ trợ nhập số liệu

Hỗ trợ nhập số liệu tại đơn vị

Giá chỉ: 200.000 VNĐ/giờ

Dịch vụ làm BCTC

Làm báo cáo tài chính (tùy thuộc vào loại hình của đơn vị) nhưng mức tối thiểu được ghi dưới đây.

Giá chỉ: 5.000.000 VNĐ/đơn vị

Viết thêm báo cáo đặc thù mới

Viết thêm báo cáo đặc thù mới

Giá chỉ: 1.000.000 VNĐ/báo cáo

Cấp lại bản quyền

- Cấp lại bản quyền cũ.
- Đơn vị thay đổi tên (Có công văn, quyết định chứng minh việc thay đổi tên đơn vị)

Giá chỉ: 500.000 VNĐ/lần

Hỗ trợ sửa số liệu

Hỗ trợ sửa số liệu do khách hàng thao tác sai, hỗ trợ tìm CSDL bị mất (tùy thuộc vào khối lượng công việc phát sinh để thu phí)

Giá chỉ: 500.000 VNĐ/lần
;

ĐĂNG KÍ NHẬN TIN