Hotline

Hotline : 1900 6419 - 098 806 9074

Hệ thống phần mềm quản lý đầu tư xây dựng cơ bản BigTime là giải pháp hiện đại hóa công tác quản lý tài chính đầu tư từ khâu lập kế hoạch vốn, phân bổ vốn, theo dõi tình hình thực hiện đầu tư, thẩm định tình hình thanh toán vốn đầu tư, thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành. Và các báo cáo tài chính, thống kê một cách Tổng thể - Đồng bộ - Xuyên suốt trên phạm vi toàn Tỉnh/Ngành/địa phương.

BigTime - Giải pháp quản lý tối ưu

Hệ thống phần mềm quản lý đầu tư xây dựng cơ bản BigTime bao gồm: Phần mềm kế toán chủ đầu tư i-BigTime.Net và Phần mềm tổng hợp đầu tư XDCB is-BigTime.net. Là giải pháp hiện đại hóa công tác quản lý tài chính đầu tư từ khâu lập kế hoạch vốn, phân bổ vốn, theo dõi tình hình thực hiện đầu tư,...

Cập nhật kịp thời các chế độ do Bộ Tài chính ban hành

Hệ thống sẵn sàng cập nhật các Thông tư, Quyết định mới nhất do Bộ Tài chính ban hành.

Công nghệ hiện đại

Sử dụng công nghệ Microsoft.Net, cơ sở dữ liệu SQL Server Express luôn đảm bảo an toàn bảo mật. Với kiến trúc đa tầng chạy trên Server cho phép truy cập cả trong mạng nội bộ và truy cập từ xa thông qua hệ thống mạng diện rộng WAN hoặc Internet, hỗ trợ chạy trên trình duyệt web online.

Tổng hợp báo cáo nhanh chóng, chính xác

;

Quản lý kế hoạch vốn

Lập kế hoạch vốn. Lập kế hoạch bổ sung/điều chỉnh vốn. Tự động tính lũy kế vốn theo niên độ với kế hoạch vốn, kế hoạch vốn bổ sung/điều chỉnh.

Quản lý quá trình quyết toán dự án hoàn thành

Thực hiện nhận hồ sơ đề nghị phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Phần công nhân sự thẩm tra hồ sơ đề nghị quyết toán dự án hoàn thành. Thực hiện tính chi phí định mức theo quy định. Tiến hành thẩm tra chi phí đề nghị. Lập bảng đối chiếu số liệu thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành,...

Quản lý tình hình thực hiện dự án

Quản lý khối lượng thực hiện đầu tư chi tiết từng dự án, từng nội dung chi. Quản lý tình hình giải ngân vốn đầu tư. Tổng hợp tình hình thực hiện các dự án đầu tư. Tổng hợp tình hình thanh toán vốn đầu tư theo từng loại vốn thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, nguồn vốn ODA.

Quản lý thông tin dự án

Theo dõi các thông tin dự án: địa điểm, cấp quyết định, tên dự án,... Quản lý toàn bộ thông tin quyết định đầu tư, quyết định đầu tư bổ sung/điều chính Quản lý toàn bộ thông tin phê duyệt dự toán đầu tư, phê duyệt dự toán đầu tư bổ sung/điều chỉnh Khai báo chi tiết các hạng mục công trình theo từng dự án

Quản trị hệ thống

Quản trị cơ sở dữ liệu. Quản lý nhóm quyền. Phân quyền và quản lý tài khoản người dùng. Nhật ký hệ thống, định dạng số cho toàn hệ thống.

Quản lý dự toán chi phí quản lý dự án

Lập dự toán thu quản lý dự án. Lập dự toán chi quản lý dự án. Phê duyệt dự toán thu chi quản lý dự án. Quyết toán thu chi quản lý dự án. Phê duyệt quyết toán thu chi quản lý dự án.

Quản lý gói thầu/ hợp đồng

Thông tin về hợp đồng/gói thầu: Tên hợp đồng/gói thầu, giá trị hợp đồng, hình thức hợp đồng, phương thức đấu thầu,.. Quá trình thực hiện, thanh toán hợp đồng/ gói thầu.

Quản lý công nợ

Quản lý công nợ từng nhà thầu. Quản lý công nợ theo dự án, hạng mục công trình.
;

Download

Product's Name
- Phần mềm máy chủ: Ram 2 GB, HDD: 40 GB, 1 CPU 2.6 GHz.
- Phần mềm máy trạm:
+ Bộ xử lý: Petium IV2.8 GHz hoặc cao hơn.
+ Bộ nhớ: 1 GB RAM hoặc cao hơn.
- Môi trường mạng: Mạng LAN, WAN.
- Môi trường máy chủ: Hệ điều hành Windows advance 2000 Server, Windows Server 2003, Windows Server 2008.<
- Môi trường máy trạm: Hệ điều hành Windows XP2, XP3, Vista, Windows 7 và cao hơn.
- Phần mềm hỗ trợ: Micosoft office 2003, 2007, 2010, 2013, Adobe Acrobat - phần mềm đọc file PDF, kết xuất Excel.

Danh sách tải về

Tập tin
Phiên bản
Phát hành
Tải
;
;

Với đội ngũ nhân viên và chuyên gia có năng lực chuyên môn sâu, kinh nghiệm dày dạn, BuCA cung cấp cho khách hàng nhiều dịch vụ đa dạng bao gồm:

Tìm cơ sở dữ liệu bị mất

Tìm CSDL bị mất do lỗi của khách hàng

Giá chỉ: 500.000 VNĐ/đơn vị

Hỗ trợ nhập số liệu

Hỗ trợ nhập số liệu tại đơn vị

Giá chỉ: 200.000 VNĐ/giờ

Sửa các báo cáo đặc thù

Sửa trên báo cáo đã có sẵn

Giá chỉ: 500.000 VNĐ/báo cáo

Phục hồi cơ sở dữ liệu

Phục hồi cơ sở dữ liệu cho khách hàng do mất điện

Giá chỉ: 500.000 VNĐ/lần

Hỗ trợ sửa số liệu

Hỗ trợ sửa số liệu do khách hàng thao tác sai, hỗ trợ tìm CSDL bị mất (tùy thuộc vào khối lượng công việc phát sinh để thu phí)

Giá chỉ: 500.000 VNĐ/lần

Cấp lại bản quyền

- Cấp lại bản quyền cũ.
- Đơn vị thay đổi tên (Có công văn, quyết định chứng minh việc thay đổi tên đơn vị).

Giá chỉ: 500.000 VNĐ/lần
;

ĐĂNG KÍ NHẬN TIN