Hotline

Hotline : 1900 6419 - 098 806 9074

Hệ thống phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp BigTime là công cụ hữu hiệu cho đơn vị hành chính sự nghiệp, giúp công tác quản lý tài chính từ khâu nhận dự toán, theo dõi tình hình thu chi kinh phí và quyết toán ngân sách nhà nước một cách Tổng thể - Đồng bộ - Xuyên suốt trên phạm vi toàn Tỉnh/Ngành/địa phương. Hệ thống đã sẵn sàng cập nhật dự thảo Thông tư mới thay thế Quyết định 19/2006/QĐ-BTC.

BigTime - Tiết kiệm thời gian

Hệ thống phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp bao gồm: Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp a-BigTime.Net và Phần mềm tổng hợp kế toán hành chính sự nghiệp as-BigTime.Net

Cập nhật kịp thời các chế độ do Bộ Tài chính ban hành

Sẵn sàng cập nhật Thông tư mới thay thế Quyết định 19/2006/QĐ-BTC
. Sẵn sàng cập nhật Thông tư mới thay thế Quyết định số 19/2006/QĐ_BTC.

Công nghệ hiện đại

Sử dụng công nghệ Microsoft.Net, cơ sở dữ liệu SQL Server Express luôn đảm bảo an toàn bảo mật. Người sử dụng có thể sử dụng trong cả 2 loại môi trường online và offline.

Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ kế toán hành chính sự nghiệp

Hệ thống tích hợp đầy đủ các phân hệ kế toán bao gồm: Quản lý ngân sách, Quản lý tiền mặt tại quỹ, quản lý tiền gửi ngân hàng, kho bạc, quản lý tiền lương, quản lý vật tư, công cụ dụng cụ, quản lý tài sản,...

Tổng hợp báo cáo nhanh chóng

Các đơn vị hành chính sự nghiệp sử dụng phần mềm a-BigTime.Net để cập nhật dữ liệu phát sinh về thu chi ngân sách nhà nước và hình thành các biểu mẫu báo cáo theo quy định và được tổng hợp tự động vào phần mềm tổng hợp as-BigTime.Net.

Ưu điểm nổi bật của hệ thống

Giao diện thân thiện, hình ảnh trực quan, 100% ngôn ngữ Tiếng Việt.
a-BigTime.Net cho phép chạy tại máy trạm của người sử dụng cũng như cung cấp cơ chế chạy online (dữ liệu được xử lý tại máy chủ, tương tự như chạy qua Web).
Cập nhật kịp thời các mẫu biểu kho bạc theo Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS)...
;

Phần hành Vật tư

Theo dõi chi tiết từng loại vật tư trong kho vật tư theo từng phòng ban Điều chuyển kho đơn giản và nhịp nhàng. Phương thức tính giá theo đúng chế độ kế toán.

Phần hành Tiền mặt

Số dư quỹ tiền mặt tại mọi thời điểm được quản lý chi tiết theo các quỹ, chi tiết đến từng Mục của Mục lục Ngân sách Nhà nước,..Việc kiểm soát chi quỹ tiền mặt được kiểm soát chặt chẽ với quá trình kiểm soát chi qua Kho bạc Nhà nước. Trực tiếp in phiếu thu, phiếu chi, giấy rút dự toán ngân sách, giấy rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi ngay trên màn hình nhập chứng từ...

Phần hành Kho bạc

Quản lý ngân sách theo mục lục ngân sách. Hỗ trợ cụ thể theo quy trình Nhận, rút, điều chỉnh dự toán từ đó hỗ trợ lập các chứng từ kho bạc.

Phần hành Tài sản cố định

Theo dõi xuyên suốt lịch sử tình hình sử dụng tài sản cố định từ khi ghi tăng, đánh giá laị đến khi thanh lý, nhượng bán... Các chứng từ được lưu theo nhiều năm từ quá khứ đến hiện tại. Tự động tính khấu hao tài sản cố định. Đặc biệt đối với các tài sản cố định đánh giá lại tự động tính khấu hao theo chỉ tiêu mới (nguyên giá mới, thời gian sử dụng còn lại).

Phần hành Tiền gửi

Mỗi tài khoản tiền gửi được mở và theo dõi riêng trên sổ kế toán. Phản ánh số dư tài khoản tại mọi thời điểm. Nắm bắt kịp thời tình hình biến động lượng tiền về, tiền đi của tài khoản theo từng hợp đồng, dự án, công trình hay từng công việc cụ thể...

Phần hành Công cụ dụng cụ

Theo dõi chi tiết từng loại trong kho CCDC theo từng phòng ban. Hỗ trợ kiểm soát CCDC qua kho và thông qua kho. Hỗ trợ kiểm soát số lượng tăng, giảm, tồn và Báo cáo CCDC linh động theo thời gian .

Phần hành Lương

Công thức tính lương linh hoạt do người dùng tự định nghĩa. Cung cấp nhiều phương thức tính lương khác nhau: Lương hệ số, lương cố định … Tự động lập chứng từ chi phí lương, mỗi khoản lương sẽ được ghi thành một dòng chứng từ phản ánh tổng chi phí phải trả cho nhân viên chi tiết theo từng nguồn kinh phí, chương, loại, khoản, mục, tiểu mục...
;

Download

Product's Name
- Phần mềm máy chủ: RAM 2 GB, HDD: 40 GB, 1 CPU 2.6 GHz.
- Phần mềm máy trạm:
+ Bộ xử lý: Petium IV 2.8 GHz hoặc cao hơn.
+ Bộ nhớ: 1 GB RAM hoặc cao hơn.
- Môi trường mạng: Mạng LAN, WAN.
- Môi trường máy chủ: Hệ điều hành Windows advance 2000 Server, Windows Server 2003, Windows Server 2008.
- Môi trường máy trạm: Hệ điều hành Windows XP2, XP3, Vista, Windows 7 và cao hơn.
- Phần mềm hỗ trợ: Microsoft office 2003, 2007, 2010, 2013, Adobe Acrobat - phần mềm đọc file PDF, kết xuất Excel.

Danh sách tải về

Tập tin
Phiên bản
Phát hành
Tải
;

a-BigTime 6.0/D1.0

- Cập nhật QĐ 32/2008/QĐ-BTC ngày 29/05/2008 về tài sản cố định.
- QĐ 33/QĐ-BTC ngày 02/06/2008 về mục lục ngân sách (Nguồn, chương, loại khoản).

a-BigTime 6.0/D1.1

- Cập nhật: + Phân loại nguồn vốn theo tính chất: Tự chủ, không tự chủ. + Báo cáo kho vật tư. + Bảng lương kết xuất excel + Bảng đối chiếu dự toán ngân sách tại kho bạc - Mẫu 2 kết xuất excel.

a-BigTime 6.0/D1.2

- Cập nhật: + Quy trình TK 005 + Thêm sổ tài sản và công cụ dụng cụ lâu bền tại nơi sử dụng.

a-BigTime 7.0

- Cập nhật: TT153/2010/TT-BTC, TT143/2010/TT-BTC, TT185/2010/TT-BTC, TT198/2010/TT-BTC, Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động quyết toán theo mẫu cũ, Báo cáo Kho bạc/ Bảng đối chiếu tình hình kinh phí tạm ứng và thanh toán kinh phí phần ngân sách tại Kho bạc, Sổ dự toán I và II xem theo nguồn vốn, Bổ sung báo cáo tình hình sử dụng dự toán, Giấy rút dự toán ngân sách để ngày ký chứng từ trống, chức danh ký để viết tay, Tài khoản kho bạc trên giấy rút dự toán ngân sách được nhập trên hệ thống tài khoản 46121 và 46122.

a-BigTime 8.0/D1.0

- Cập nhật: + TT110/2012/TT-BTC ngày 03/07/2012 + Định khoản tự động + Xem số dự toán I và II theo nhiều nguồn vốn + Tài khoản Kho bạc trên Giấy rút dự toán ngân sách được nhập trong Danh mục nguồn vốn.

a-BigTime 8.0/D1.1

- Cập nhật: + TT08/2013/TT-BTC + QĐ 759/2013/QĐ-BTC sửa đổi TT08/2012/TT-BTC - Thêm danh mục nguồn vốn chuẩn theo quy định - Thêm chức năng chuyển đổi sửa đổi - Các bảng kê kết xuất excel - Kết cuất excel chứng từ Kho bạc - Thêm cách xem theo nhiều nguồn, chương, loại khoản ở cửa sổ báo cáo. - Sửa lại một số chi tiết trên Phiếu thu, Phiếu chi.

a-BigTime 9.0/D1.0

Cập nhật TT61/2014/TT-BTC hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước trong điều kiện áp dụng hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.
;
;

ĐĂNG KÍ NHẬN TIN