TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KIỂM THỬ PHẦN MỀM
Tầng 7, Tòa nhà MD Complex, 68 Nguyễn Cơ Thạch, Mỹ Đình 1, TP. HN
Toàn thời gian cố định - quantity 2
13/07/2019
Nhân viên
9.000.000 - 15.000.000 $
SQL server, Tools automaiton test, Tin học văn phòng
Kiểm thử phần mềm
31/03/2020 Apply now
BUCA Birthday - 17 năm xông pha, bứt phá mọi giới hạn
See detail photo
CHÀO MỪNG 95 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (21/06/1925 - 21/06/2020)
View more