TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KIỂM THỬ PHẦN MỀM
Tầng 7, Tòa nhà MD Complex, 68 Nguyễn Cơ Thạch, Mỹ Đình 1, TP. HN
Toàn thời gian cố định - quantity 2
13/07/2019
Nhân viên
9.000.000 - 15.000.000 $
SQL server, Tools automaiton test, Tin học văn phòng
Kiểm thử phần mềm
31/07/2019 Apply now
Top Model 4.0 - Cát Bà 2019
See detail photo
BuCA bàn giao nhà phao chống lũ cho bà con Minh Hóa, Quảng Bình
View more