Product & Service
See more products>
Hệ thống phần mềm Tài chính - Kế toán
Xem thêm >
Hệ thống thông tin và CSDL quốc gia
Xem thêm >
Giải pháp thành phố thông minh
Xem thêm >
Techfest Vietnam 2019: BuCA JSC trình làng giải pháp “THÀNH PHỐ THÔNG MINH”
Read detail content
BuCA bàn giao nhà phao chống lũ cho bà con Minh Hóa, Quảng Bình
Read detail content
Smart City Summit 2019 – Đà Nẵng: Kết nối, lan tỏa các giá trị thành phố thông minh
Read detail content