Product & Service
See more products>
Giải pháp thành phố thông minh
Xem thêm >
Hệ thống phần mềm Tài chính - Kế toán
Xem thêm >
Hệ thống thông tin và CSDL quốc gia
Xem thêm >
BUCA TRIỂN KHAI ĐÀO TẠO PHẦN MỀM TỔNG HỢP QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG IS-BIGTIME TẠI  VIỆT YÊN - BẮC GIANG
Read detail content
THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2023
Read detail content
BUCA TRIỂN KHAI ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU HỘ CHÍNH SÁCH VÀ HỘ NGHÈO TỈNH HÀ GIANG
Read detail content